o firme

Naša firma bola založená v roku 1993, vznikla v roku 1994. Spracováva účtovníctvo a ostatnú ekonomickú agendu pre podnikateľov počnúc účtovným obdobím 1993. Od roku 1995 vykonávame daňové poradenstvo ako člen Slovenskej komory daňových poradcov. Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch od roku 2000.

Konateľ firmy:

Mgr. Peter Gurega
Daňový poradca 401/95
Asistent auditora č.o.: 0204
peter.gurega@andata.sk
Ing. Rastislav Dvorsky
Danovy poradca ev.c 888/2008
rasto@andata.sk

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 6 pracovníkov z toho 2 sú absolventmi Ekonomickej univerzity v Bratislave so šesť-ročnou praxou. Podľa potreby zamestnávame aj brigádnikov, najčastejšie študentov EU, ktrorí zároveň získavajú u nás odbornú prax.

Účtovníctvo vykonávame v programe PROLUC už takmer 16 rokov. Dlhoročná spolupráca s firmou, ktorá program vyvíja, nám dáva záruky nielen na spoľahlivosť, ale i pravidelnú a včasnú aktualizáciu pri súčasných legislatívnych zmenách. Počas existencie našej firmy sme si v uvedenom programe vyvinuli vlastný metodický a kontrolný systém. Vďaka skúsenostiam z vedenia účtovníctva väčších firiem sme získali taktiež veľmi dobré skúsenosti pri vedení a kontrole skladovej evidencie. Taktiež spracovávame účtovníctvo a ostatnú ekonomickú agendu v programoch POHODA a MONEY S3.

Základné údaje:

IČO: 31375405
IČ DPH: SK2020302768
Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 7257/B